Sản phẩm

SKU: 8931118008379
Đậu đen 1KG FixyFood
SKU: 8931118008355
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood
SKU: 8931118008386
Đậu đỏ hạt nhỏ FixyFood
SKU: 8931118008362
Đậu ngự Fixyfood
SKU: 8931118008324
Đậu Trắng Fixyfood
SKU: 8931118008348
Đậu xanh hạt Fixyfood
SKU: 8931118008331
Đậu xanh tách vỏ
SKU: 8931118008614
Hạt giổi Fixyfood
SKU: 8931118008553
Hạt Điều màu FixyFood
SKU: 8931118008485
Hạt é Fixyfood
SKU: 8931118008508
Hoa hồi Fixyfood
SKU: 8931118008430
Mè trắng FixyFood
SKU: 8931118008515
Mắm ruốc Huế
SKU: 8931118008539
Thảo quả Fixyfood
SKU: 8931118008775
Hạt mắc ca và lợi ích sức khỏe
SKU: 8931118008607
Hạt mắc khén Fixyfood
SKU: 8931118008782
Mè đen 500G Fixyfood
SKU: 8931118008799
Mè đen Fixyfood
SKU: 8931118008294
Đậu phộng Fixyfood 1kg
SKU: 8931118008812
Bột lá Mắc Mật Fixyfood
SKU: 8931118033487
Cafe rang xay Fixyfood
SKU: 8931118033548
Bánh canh khô Huế
SKU: 8931118033531
Hạt kê Fixyfood
SKU: 8931118008591
Hạt é 150G
SKU: 8931118008300
Đậu nành 1KG
SKU: 8931118008584
Hạt điều rang củi
SKU: 8931118033661
Đậu đen 450G
SKU: 8931118033630
Đậu đỏ tây 450G
SKU: 8931118033685
Đậu đỏ 450gr
SKU: 8931118033593
Đậu ngự 450G
SKU: 8931118033623
Đậu phộng sống 350G
SKU: 8931118033678
Đậu trắng 450G
SKU: 8931118033616
Hạt điều màu 450G
SKU: 8931118033579
Hạt dổi 100G
SKU: 8931118033609
Hạt é 450G
SKU: 8931118033647
Đậu xanh 450G
SKU: 8931118033708
Đậu xanh cà 450G
SKU: 8931118033654
Đậu xanh tách vỏ 450G
SKU: 8931118033715
Hạt Mắc Khén 180G