Chim Sâu

Ảnh của Fixy

Chim sâu nho nhỏ

Cái mỏ xinh xinh

Chăm nhặt, chăm tìm

Bắt sâu cho lá

 

Cây yêu chim quá!

Cây vẫy, cây vui

Búp nở hoa cười

Chào chim sâu đấy

Phong Thu