Chăm vườn hoa

Ảnh của Fixy

Sân trường hoe nắng

Bướm trắng lượn quanh

Sương đọng long lanh

Trên cành hoa thắm

Hoa tươi khoe sắc

Ngào ngạt hương thơm

Chúng em chăm nom

Cho hoa tươi tốt

Em vun, em bón

Từng khóm, từng bông

Hoa cúc, hoa hồng

Thêm vàng, thêm đỏ

Sân trường rực rỡ

Hoa nở đỏ tươi

Rập rờn cánh bướm

Lượn quanh bóng người