Trăng sáng sân nhà em

Ảnh của Fixy

Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Hàng cây cao lặng đứng

Hàng cây chuối đứng im

Con chim quên hé mỏ

Con sâu quên không kêu

Chỉ có trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em.

 

Trần Đăng Khoa