Fixy Kids

Ai dậy sớm

Ảnh của Fixy

Ai dậy sớm

Bước ra nhà

Cau xoè hoa

Đang chờ đón!

 

Ai dậy sớm

Đi ra đồng

Có vừng đông

Đang chờ đón!

 

Ai dậy sớm

Chạy lên đồi

Cả đất trời

Đang chờ đón!

 

Võ Quảng

Trăng sáng sân nhà em

Ảnh của Fixy

Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Hàng cây cao lặng đứng

Hàng cây chuối đứng im

Con chim quên hé mỏ

Con sâu quên không kêu

Chỉ có trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Chim Sâu

Ảnh của Fixy

Chim sâu nho nhỏ

Cái mỏ xinh xinh

Chăm nhặt, chăm tìm

Bắt sâu cho lá

 

Cây yêu chim quá!

Cây vẫy, cây vui

Búp nở hoa cười

Chào chim sâu đấy

Phong Thu

Cái võng

Ảnh của Fixy

Đều đều võng đưa

Giữa trưa êm ả

Ru bé ngủ say

Sân tròn bóng lá

 

Bé ngủ ngon quá

Đẫy cả giấc trưa

Cái võng thương bé

Cứ hoài đưa đưa

 

Định Hải

Mời Vào

Ảnh của Fixy

MỜI VÀO

(Võ Quảng)

 

- Cốc, cốc, cốc!

- Ai gọi đó?

- Tôi là Thỏ

- Nếu là Thỏ

Cho xem tai

 

- Cốc, cốc, cốc!

- Ai gọi đó?

- Tôi là Nai

- Thật là Nai

Cho xem gạc

 

- Cốc, cốc, cốc!

Trang

Đăng kí nhận Front page feed