Cái võng

Ảnh của Fixy

Đều đều võng đưa

Giữa trưa êm ả

Ru bé ngủ say

Sân tròn bóng lá

 

Bé ngủ ngon quá

Đẫy cả giấc trưa

Cái võng thương bé

Cứ hoài đưa đưa

 

Định Hải