Quê em

Ảnh của Fixy

Quê em đồng lúa nương dâu

Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang

Dừa xanh tỏa mát đường làng

Ngân nga tiếng hát rộn ràng tiếng thoi.

Nguyên Hồ