Fixy Funs

Công chúa Lọ Lem và tấm bằng lái đánh rơi

Ảnh của Fixy

Sau đêm quẩy nhiệt tình với Hoàng Tử đến gần khuya, Lọ Lem chợt nhớ đến lời dặn của Bà Tiên không được đi trễ quá 12 giờ đêm.