Fixy Virtual Tours

Sách ảnh tiết lộ bí mật kiến trúc ngầm ở Ấn Độ

Ảnh của Fixyco

Một cuốn sách ảnh mới được xuất bản tiết lộ lịch sử đằng sau một trong những bí mật kiến trúc được cất giữ tốt nhất ở Ấn Độ - hàng loạt các giếng bậc thang ngầm bình dị nằm rải rác trên khắp đất nư