Sản phẩm

SKU: 8931118008379
Đậu đen FixyFood
Price: 82.400đ
SKU: 8931118008355
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood
Price: 82.400đ
SKU: 8931118008386
Đậu đỏ hạt nhỏ FixyFood
Price: 72.100đ
SKU: 8931118008362
Đậu ngự Fixyfood
Price: 92.700đ
SKU: 8931118008324
Đậu Trắng Fixyfood
Price: 82.400đ
SKU: 8931118008348
Đậu xanh hạt Fixyfood
Price: 61.800đ
SKU: 8931118008331
Đậu xanh tách vỏ
Price: 66.950đ
SKU: 8931118008614
Hạt giổi Fixyfood
Price: 1.184.500đ
SKU: 8931118008553
Hạt Điều màu FixyFood
Price: 123.600đ
SKU: 8931118008485
Hạt é Fixyfood
Price: 123.600đ
SKU: 8931118008508
Hoa hồi Fixyfood
Price: 206.000đ
SKU: 8931118008430
Mè trắng FixyFood
Price: 82.400đ
SKU: 8931118008515
Mắm ruốc Huế
Price: 82.400đ
SKU: 8931118008539
Thảo quả Fixyfood
Price: 360.500đ
SKU: 8931118008775
Hạt mắc ca và lợi ích sức khỏe
Price: 206.000đ
SKU: 8931118008607
Hạt mắc khén Fixyfood
Price: 154.500đ
SKU: 8931118008782
Mè đen 1KG Fixyfood
Price: 113.300đ
SKU: 8931118008799
Mè đen 200G Fixyfood
Price: 33.990đ
SKU: 8931118008294
Đậu phộng Fixyfood 1kg
Price: 82.400đ
SKU: 8931118008812
Bột lá Mắc Mật Fixyfood
Price: 250.000đ
SKU: 8931118008614
Hạt dổi Fixyfood
Price: 1.250.000đ
SKU: 8931118033487
Cafe rang xay Fixyfood
Price: 150.000đ
SKU: 8931118033548
Bánh canh khô Huế
Price: 65.000đ
SKU: 8931118033531
Hạt kê Fixyfood
Price: 120.000đ