Fixy Kids

Vườn Tao Đàn

Fixy's picture

Giữa đô-thị, tưng-bừng náo-nhiệt,

Vườn Tao-đàn điểm nét thanh-quang.

Thênh-thang lối dọc đường ngang,

Cây cao bóng cả nắng vàng nhặt thưa.

Vòi nước bạc như mưa tỏa xuống,

Cỏ xanh viền những luống hoa tươi.

Trong hồ cá lượn thảnh-thơi,

Gốc cây tiện có ghế ngồi nghỉ chân.

Nhớ ơn

Fixy's picture

(Đồng dao)

Ăn một bát cơm

Nhớ người cày ruộng

Ăn đĩa rau muống

Nhớ người đào ao

Ăn một quả đào

Nhớ người vun gốc

Ăn một con ốc

Nhớ người đi mò

Sang đò

Nhớ người chèo chống

Nằm võng

Nhớ người mắc dây

Đứng mát gốc cây

Subscribe to Front page feed