Cách tốt nhất để ngăn ngừa COVID-19 là tiêm phòng,  và giờ đây các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện thêm rằng ăn uống theo một cách nhất định không chỉ có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng khi nhiểm phải mà còn có thể ngăn chặn hoàn toàn vi rút Covid-19. Đây không phải là nghiên cứu thay thế vắc xin, mà là một nghiên cứu giúp mở rộng tầm mắt.

Trang