Fixyfood

SKU Tiêu đề Giá
Đậu đen 1KG FixyFood 8931118008379 Đậu Đen 1KG 70.000đ
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood 8931118008355 Đậu Đỏ Hạt Lớn 82.400đ
Đậu đỏ hạt nhỏ FixyFood 8931118008386 Đậu Đỏ Hạt Nhỏ 72.100đ
Đậu ngự Fixyfood 8931118008362 Đậu Ngự 100.000đ
Đậu Trắng Fixyfood 8931118008324 Đậu Trắng Fixyfood 82.400đ
Đậu xanh hạt Fixyfood 8931118008348 Đậu Xanh 61.800đ
Đậu xanh tách vỏ 8931118008331 Đậu Xanh Tách Vỏ 66.950đ
Hạt giổi Fixyfood 8931118008614 Hạt Dổi 1.184.500đ
Hạt Điều màu FixyFood 8931118008553 Hạt Điều Màu 123.600đ
Hạt é Fixyfood 8931118008485 Hạt É 120.000đ

Trang