Nhóm: An toàn

Tại sao phải nâng tấm che cửa sổ trước khi máy bay hạ cánh?

Cập nhật: 2020/08/01

Nếu bạn là người thường xuyên bay, có lẽ bạn đã nghe thành viên phi ...