Trẻ em

Cô dạy

Posted 2020/10/29 by Duy Anh

Chăm vườn hoa

Posted 2020/10/28 by Duy Anh

Nu na nu nống

Posted 2020/10/27 by Duy Anh

Quê em

Posted 2020/10/25 by Duy Anh

Quê em đồng lúa nương dâu

Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang

<...

Trâu ơi

Posted 2020/10/24 by Duy Anh

Trâu ơi ta bảo trâu này:

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

Trăng ơi... từ đâu đến

Posted 2020/10/23 by Duy Anh

Trăng ơi... từ đâu đến?

Hay từ cánh rừng xa

Trăng hồng như quả chín

Đàn gà mới nở

Posted 2020/10/23 by Duy Anh

Lông vàng mát dịu

Mắt đẹp sáng ngời

Ôi! Chú gà ơi!

...

Mùa thu của em

Posted 2020/10/23 by Duy Anh

Mùa thu của em

Là vàng hoa cúc

Như nghìn con mắt

Mở ...

Bé ngoan của bà

Posted 2020/10/23 by Duy Anh

Bé tập đếm

Một, hai, ba,

Bé nghe bà

Không bêu nắ...