Đậu phộng sống
Đậu phộng sống Fixyfood
Đậu phộng sống Fixyfood
Đậu phộng sống Fixyfood
Đậu phộng sống Fixyfood
Đậu phộng sống Fixyfood
Giá:
70,000 đ
Đậu trắng
Đậu Trắng Fixyfood
Đậu Trắng Fixyfood
Đậu Trắng Fixyfood
Đậu Trắng Fixyfood
Giá:
80,000 đ
Đậu xanh tách vỏ
Đậu xanh tách vỏ
Đậu xanh tách vỏ
Đậu xanh tách vỏ
Giá:
65,000 đ
Đậu xanh
Đậu xanh hạt Fixyfood
Đậu xanh hạt Fixyfood
Đậu xanh hạt Fixyfood
Giá:
60,000 đ
Đậu đỏ hạt lớn
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood
Giá:
80,000 đ
Đậu đen
Đậu đen FixyFood
Đậu đen FixyFood
Đậu đen FixyFood
Đậu đen FixyFood
Giá:
70,000 đ
Đậu đỏ hạt nhỏ
Đậu đỏ FixyFood
Đậu đỏ FixyFood
Đậu đỏ FixyFood
Giá:
70,000 đ
Mè trắng
Mè trắng FixyFood
Mè trắng FixyFood
Mè trắng FixyFood
Giá:
80,000 đ
Hạt é
Hạt é FixyFood
Hạt é FixyFood
Hạt é FixyFood
Giá:
120,000 đ
Hoa hồi
Hoa hồi Fixyfood
Hoa hồi Fixyfood
Hoa hồi Fixyfood
Hoa hồi Fixyfood
Giá:
200,000 đ
Ruốc Huế Fixyfood
Mắm ruốc Huế
Học Người Huế Làm Món Mắm Ruốc Thơm Ngon
Ruốc Huế siêu mịn
Giá:
80,000 đ
Thảo quả
Thảo quả Fixyfood
Thảo quả Fixyfood
Thảo quả Fixyfood
Thảo quả Fixyfood
Giá:
350,000 đ
Hạt Điều màu
Hạt Điều màu FixyFood
Hạt Điều màu FixyFood
Giá:
100,000 đ
Hạt Mắc Khén
Mắc khén Fixyfood
Mắc khén Fixyfood
Mắc khén Fixyfood
Giá:
140,000 đ
Hạt dổi
Hạt giổi Fixyfood
Hạt giổi Fixyfood
Hạt giổi Fixyfood
Hạt giổi Fixyfood
Giá:
1,150,000 đ
Gói hút oxy
Gói hút oxy
Gói hút oxy
Gói hút oxy
Gói hút oxy
Gói hút oxy
Giá:
150,000 đ
Mè đen
Mè đen 1 KG
Mè đen 1 KG Fixyfood
Mè đen 1 KG Fixyfood
Mè đen 1 KG Fixyfood
Giá:
0 đ
Mè đen 200G
Mè đen 200Gr
Mè đen 200Gr
Mè đen 200Gr
Giá:
0 đ
Mè trắng 100G
Mè trắng 100Gr
Mè trắng 100Gr
Giá:
0 đ
Bột lá mắc mật
Bột lá mắc mật
Bột lá mắc mật
Giá:
500,000 đ
Xuyên Tiêu
Xuyên tiêu - Mắc khén
Xuyên tiêu - Mắc khén
Xuyên tiêu - Mắc khén
Giá:
0 đ
Cafe bột Fixyfood
Cà phê Fixyfood
Cà phê Fixyfood
Cà phê Fixyfood
Giá:
150,000 đ