Chủ đề: Du lịch

Tại sao phải nâng tấm che cửa sổ trước khi máy bay hạ cánh?

Cập nhật: 2020/08/01

Nếu bạn là người thường xuyên bay, có lẽ bạn đã nghe thành viên phi ...

Sách ảnh tiết lộ bí mật kiến trúc ngầm ở Ấn Độ

Cập nhật: 2020/08/01

Một cuốn sách ảnh mới được xuất bản tiết lộ lịch sử đằng sau một ...

Move Over Pho! Bún Bò Huế Is The Vietnamese Soup You Need To Know About

Cập nhật: 2019/04/20

The central Vietnamese city of Hue, once the capital of Vietnam and still known as ...

Vietnam on a plate: a tour of Vietnam's best regional dishes

Cập nhật: 2019/04/18

Travel for even a week in Vietnam and you’ll soon realise how few of its ...

Saigon Street Food

Cập nhật: 2019/04/10

There were three ‘rules’ to this Saigon street food tour:

We recommend that you ...

Local Experiences Along the Tourist Trail in Hue

Cập nhật: 2019/04/08

There is a well worn tourist trail in Vietnam, and yes, the Vietnamese can be ...

Ten Iconic Dishes To Hunt For In Hue, Vietnam

Cập nhật: 2019/04/07

A person can eat so very well in the Vietnamese city of Hue. Located in ...

Sài Gòn, những điều chưa thấy

Cập nhật: 2019/04/03

Nhiều du khách nói rằng họ muốn có thêm những kinh nghiệm của những người ...

Hue: A city of “perfume and purple”

Cập nhật: 2019/04/03

Our journey to Hue from nearby city Danang in Central Vietnam had us go through ...