Vườn Tao Đàn

Ảnh của Fixy

Giữa đô-thị, tưng-bừng náo-nhiệt,

Vườn Tao-đàn điểm nét thanh-quang.

Thênh-thang lối dọc đường ngang,

Cây cao bóng cả nắng vàng nhặt thưa.

Vòi nước bạc như mưa tỏa xuống,

Cỏ xanh viền những luống hoa tươi.

Trong hồ cá lượn thảnh-thơi,

Gốc cây tiện có ghế ngồi nghỉ chân.

Qua bồn cỏ tới gần vườn trẻ,

Tiếng oanh vàng thỏ thẻ đồng ca.

Chiều chiều du-khách vào ra,

Đến đây tránh  bụi phồn-hoa ít nhiều

 

Huyền Nga