Ai dậy sớm

Ảnh của Fixy

Ai dậy sớm

Bước ra nhà

Cau xoè hoa

Đang chờ đón!

 

Ai dậy sớm

Đi ra đồng

Có vừng đông

Đang chờ đón!

 

Ai dậy sớm

Chạy lên đồi

Cả đất trời

Đang chờ đón!

 

Võ Quảng