Products

SKU: 8931118008379
Đậu đen FixyFood
Price: 80.000đ
SKU: 8931118008355
Đậu đỏ hạt lớn Fixyfood
Price: 80.000đ
SKU: 8931118008386
Đậu đỏ FixyFood
Price: 70.000đ
SKU: 8931118008362
Đậu ngự Fixyfood
Price: 90.000đ
SKU: 8931118008324
Đậu Trắng Fixyfood
Price: 80.000đ
SKU: 8931118008348
Đậu xanh hạt Fixyfood
Price: 60.000đ
SKU: 8931118008331
Đậu xanh tách vỏ
Price: 65.000đ
SKU: 8931118008614
Price: 1.150.000đ
SKU: 8931118008553
Hạt Điều màu FixyFood
Price: 120.000đ
SKU: 8931118008485
Price: 120.000đ
SKU: 8931118008607
Mắc khén Fixyfood
Price: 140.000đ
SKU: 8931118008508
Hoa hồi Fixyfood
Price: 200.000đ
SKU: 8931118008430
Mè trắng FixyFood
Price: 80.000đ
SKU: 8931118008515
Mắm ruốc Huế
Price: 80.000đ
SKU: 8931118008539
Thảo quả Fixyfood
Price: 350.000đ