Singapore to become first country banning ads on sugary drinks

Advertisements of high sugary products, such as soft drinks, will be banned under the new regulation.

(CNN)Singapore is set to become the first country in the world to ban ads for unhealthy drinks with high sugar content in what it says is the latest move in its ongoing "war on diabetes."

9 Ways to Support Your Child’s Creativity

Fixyco's picture
Mind mapping

Kids are natural innovators with powerful imaginations. And creativity offers a bounty of intellectual, emotional and even health benefits. One study found that kids’ imaginations helped them cope better with pain. Creativity also helps kids be more confident, develop social skills, and learn better. Below, three experts share how parents can encourage their kids’ creativity.

Six tips for sending your kid to school for the first time

Fixyco's picture
First day at school

Here are Six tips for sending your kid to school for the first time We've already reached the middle of August and this summer seems to be flying by. Many stores already have pens, pencils, and notebooks prominently displayed. Their racks of new backpacks are fully stocked.

Doanh nhân khác “trọc phú, con buôn” ở văn hóa

Fixyco's picture
Giản Tư Trung

Cuộc trò chuyện diễn ra đã lâu, nhưng những điều Chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung phân tích, kiến giải, dự báo đến giờ vẫn còn nguyên gia trị cảnh tỉnh với nền kinh thương, và cuộc khuynh đảo của những "trọc phú, con buôn" cũ, mới tiếp tục xoáy mòn niềm tin xã hội, thách thức các giá trị tử tế trong cộng đồng, như ông nhận định: “Đằng sau một gia tài khổng lồ có thể là một cống hiến lớn hay một tội ác lớn hay là cả hai...”

Sáu Tác Dụng Chữa Bệnh Của Hạt É Bạn Cần Biết

Fixyco's picture
Hạt é FixyFood

Hạt é là nguyên liệu làm thức uống giải khát quen thuộc trong mùa hè. Nó rất phổ biến ở miền nam và có nhiều tác dụng trong việc điều trị bệnh tật. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được những tác dụng cụ thể của nó.

Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 tác dụng chữa bệnh của hạt é bạn cần biết.